Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Государство и право

Реферат Верховный Суд США

Скачать реферат↓ [15.02 KB]Текст реферата Верховный Суд США

Страница: 3 из 6

до суду петицію з проханням заслухати справу та винести рішення з її
обставин. Суд вирішує на свій розсуд, чи задовольнити це прохання,
використовуючи «правило чотирьох». Якщо четверо з дев'яти членів суду
дають згоду на т.зв. certiorari — витребування судом вищої
інстанції справи з нижчої інстанції, справа приймається до розгляду. У
протилежному випадку петиція відхиляється і чинним залишається рішення
нижчого суду.
Існує два шляхи, як домогтися перегляду справи Верховним судом США:
апеляція, пов'язана із питаннями законодавства, і дії, передбачені
правилом certiorari . Дуже мало справ підпадає під категорію апеляцій
в питаннях законодавства. На практиці найчастіше використовують
certiorari — це єдиний шлях домогтися перегляду справи Верховним
судом. certiorari означає «витребування справи з провадження у нижчому
суді до вищого», що є, в цілому, першим кроком в апеляційному процесі,
коли юрисдикція вже розпочата. Застосовуючи свою апеляційну юрисдикцію
над справами, які надходять з нижчих федеральних судів та вищих судів
штатів, суд керується верховенством федерального законодавства,
приводить все у відповідність саме до його норм.
Порядок certiorari . З приводу certiorari судді голосують.
Питання про підтримку certiorari
вирішуються згідно з «Правилом
чотирьох», що означає: для надання ходу certiorari потрібні голоси
чотирьох суддів. Як і Верховний суд штату, що виконує дискреційну
юрисдикцію, так і Верховний суд США покликаний не виправляти окремі
дрібні помилки, а служити інтересам закону, системі законодавства
взагалі. Через це хід справі надається лише тоді, коли має місце
конфлікт у питаннях федерального закону, який виник між федеральними
апеляційними судами, між одним з них і Верховним судом штату, або коли
Верховний суд штату чи федеральний апеляційний суд розв'язали важливе
федеральне питання у спосіб, що суперечить рішенням Верховного суду .
Загалом Верховний суд одержує приблизно 6000 петицій за процедурою
certiorari , а переглядає лише 130 з них, тобто приблизно 2 % .
Відмова Верховного суду у наданні certiorari не означає, що нижчий
суд виніс правильне рішення з обставин справи, а просто, що суд не
приймає до розгляду правничу проблему, яка становить основу справи
— принаймні на цей час. Таке може статися через перевантаженість
розкладу роботи Верховного суду; неважливість проблеми, порушеної в
справі; неясний виклад обставин справи, або бажання суду дочекатися
подальшого розгляду проблеми в інших судах, щоб мати змогу
ознайомитися з аргументами інших суддів.
Якщо certiorari надано, справа призначається до слухання. Протилежні
сторони подають письмові виклади справи, адвокати представляють усні
аргументи перед повним складом суду, а справа вирішується письмовим
свідченням. Всі аспекти процесу — рішення з приводу certiorari ,
слухання аргументів та винесення рішення — здійснюються за
участю всіх дев'яти членів Верховного суду; окремі засідання не
утворюються.
Як правило, Верховний суд