Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Медицина и здоровье

Реферат Вопросы на экзамен по международным отношениям и внешней политике

Скачать реферат↓ [211.61 KB]Текст реферата Вопросы на экзамен по международным отношениям и внешней политике

2. Системний підхід до вивчення міжнародних відносин.
Термін Міжнародні відносини (МВ) з 'явився після ІІ Світової війни,
але ще до цього періоду Бентам (ІІ половина XVIII початок XIX ст.)
використовував цей термін для визначення спілкування між державами.
Міжнародні відносини це сукупність економічних, політичних,
культурних, правових, ідеологічних, дипломатичних зв'язків і
взаємовідносин між народами, державами і системами держав,
економічними та політичними організаціями на міжнародній арені.
э Системний метод був започаткований з 20 років ХХ ст. Міжнародна
система (МС) суть цієї системи складає взаємодію окремих держав, які є
її складовими елементами.
Існує багато типологій МС, але в основні їх лежать наступні
критерії :

q кожна система має свої типи контролю;
q структура МС співвідношення елементів системи та засіб організації
елементів системи;
Одним з головних принципів функціонування МС є прагнення держав
отримати контроль над поведінкою інших акторів МС. Контроль базується
на розподілі сил та ресурсів між її акторами. Наслідком нерівності
держав є міжнародна стратифікація з притаманною їй фактичною
нерівністю держав.
Стратифікація:
1. Наддержава
q здатність до масових руйнувань планетарного масштабу;
q здатність впливати на умови існування всього людства;
q неможливість поразки від іншої держави або коаліції держав, якщо до
її складу не входить інша супердержава;
2. Велика держава
q істотний вплив на світовий розвиток;
q вплив обмежується одним регіоном або сферою відносин на рівні
регіону;
3. Середні держави
q мають вплив в найближчому оточенні;
4. Малі держави
q вплив в оточенні не значний, але мають національні засоби для
захисту незалежності;
5. Мікро держави
q не здатні захистити свій суверенітет національними засобами;
Три типи контролю:
а) імперський єдина держава контролює решту (сучасна епоха);
б) біполярний тип контролю дві наддержави контролюють та регулюють
взаємовідносини в межах своїх сфер впливу (Холодна війна);
в) баланс сил три або більше держав контролюють дії одне одного за
допомогою дипломатичних маневрів, зміні союзів та відкритих конфліктів
(Європа віденської епохи);
Відокремлюють три структурних виміри МС:
1. Конфігурація співвідношення сил, що відображає існування центрів
сили:
а) монополярна;
б) мультиполярна;
в) біполярна;
2. Ієрархія акторів;
3. Гомогенність відображає ступінь згоди що існує у акторів відносно
тих чи інших принципів та цінностей (Віденська система); та
гетерогенність.
В основі традиційно історичного підходу полягає використання поняття
МС для визначення етапу у розвитку МВ в той чи інший період.
3. Типи контролю за міжнародною системою.
Кожна система має свої типи контролю. Одним з головних принципів
функціонування міжнародних систем є прагнення держав отримати контроль
над поведінкою інших акторів міжнародної системи.
Контроль над МС базується на розподілі сил та ресурсів між її
авторами. В історії МВ існують 3