Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Журналистика, издательское дело и СМИ

Реферат Війна в Іраку та ЗМІ

Скачать реферат↓ [58.75 KB]Текст реферата Війна в Іраку та ЗМІ

Мі ністерство освіти і науки України
Львівський національний університет ім . Івана Франка
Кафедра зарубіжної
преси та інформації
Війна в Іраку та ЗМІ
ЗМІСТ
ВСТУП
......................................................................
..................................ст . 3-4
ОСНОВНА ЧАСТИНА
......................................................................
... .... ст . 5-15
1.1 Головне визначення поняття „миротворчості” та
першоджерело невірної поінформованості журналістів ,
а від того усього суспільства .
........................................................ ст . 56
1.2 Суперечливе висвітлення миротворчості у ЗМІ . ................. .
..ст . 6 8
1.3 Спроба віднайти справжню причину перебування
українських військ в Іраку та головний принцип ілюстрації
нового близькосхідного конфлікту у ЗМІ
................................... ст . 8 11
1.4 Відверте ігнорування ЗМІ пот енційної загрози
здійснення терористичних актів помсти на
території України .
......................................................................
.... ст . 11-13
1.5. Основні аспекти погляду на конфліктну соціальну ситуацію ,
до якої призвела байдужість та необізнаність , а також
заангажованість ЗМІ .
.....................................................................
ст . 13 -15
ВИСНОВОК
......................................................................
....................... ст . 16 17
Список використа ної літератури
........................................................... . ст . 18
Перелік матеріалів , доданих до курсової роботи (додатки )
............... ст . 19
ДОДАТКИ
......................................................................
............... ............ст . 2030
ВСТУП
Головним завданням засобів масової інформації (ЗМІ ) є
правдив
е інформування широких мас населення про події у світі та в
суспільстві .
Історично склалось так , що війна завжди була невід’ ємною
складовою існування людства . Причини війни є різними , але війна ,
незалежно від причин , завжди залишається катастрофою . І правдиве
висвітлення цього явища у ЗМІ повинно займати головне місце у
інформаційній політиці держави . На прикладі війни в Іраку ми
розглянемо проблему об’ єктивного висвітлення її в українських
та світових ЗМІ . Але передусім кілька основних визначень із вчення
теорії та практики журналістської творчості .
Л ітературн а майстерн і ст ь у журналістиці , за визначенням
професора Здоровеги В .Й . (1) – „ це вміння оперативно
відг укуватись на актуальні питання , глибоко і компетентно проникати
в суть суспільних подій і явищ , правдиво узагальнюючи їх з позицій
групових , державних , загальнолюдських інтересів , сміливо ,
аргументовано , цікаво і переконливо втілювати власні думки і думки
співрозмовників у стислій і досконалій формі , домагаючись при цьому
пе в них духовних і практичних результатів ” .
Правдивість , об’ єктивність