Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Компьютеры

Реферат Word

Скачать реферат↓ [92.45 KB]



Текст реферата Word

Зміст
1. Текстовий редактор Microsoft Word
1.1. З агальні відомості
1.2. Режими перегляду документів
1.3. Створе ння та переміщення по документу
1.4. Робота з документами
1.5. Робота з текстом
1.6. Оформлення таблиць
1.7. Робота з малюнками
1.8. Введенн я математичних формул і рівнянь
1.9. Друк документа
1.10. Відомості про Microsoft Word 2007
2. С творення електронного документу
3 . Створення презентації
4 . Фізикохімічні п окажчики виробничого середовища
Загальні відомості
Microsoft Word – текстовий редактор для створення і редагування
текстових документів (див. мал. 1.).
Так само присутній ряд функцій, що добре зарекомендували себе, такі
як можливість не перериваючи робо ту з документом роздрукувати деякі
сторінки. В цьому випадку програма управління друком з буферизацією
бере на себе спостереження за друком на задньому плані.
Листи і факси, запи ски і звіти, публікації і webсторінки – ось
далеко не повний перелік документів з над якими користувач має
можливість працювати використовуючи текстовий процесор Microsoft Word
.
Для запуску Word необхідно:
Ё Подвійне натискання ЛКМ на його значку ;
ЁЗа допомогою команди: пуск/програми/ Microsoft Word , пуск/програми/
Microsoft Office / Microsoft Word , пуск/всі програми/ Microsoft
Office / Microsoft Word .
Багато віконна організація Microsoft Word дозволяє одночасно
працювати з декількома документами, кожен з яких розміщений в своєму
вікні. При введення і редагуванні тексту користувач працює з активним
документом в активному вікні. Для переходу до іншого вікна документа
необхідно натиснути на його імені на панелі задач або меню вікно, що
містить перелік усіх відкритих документів.
Панелі інструментів:
Під рядком меню розташовані панелі інструментів, що складаються з
кнопок з малюнками, кожній кнопці відповідає команда, а малюнок на цій
кнопці передає значення команди. Більшість кнопок дублює найбільш
часто вживані команди доступні в меню. Для виклику команди зв’
язаної з кнопкою необхідно натиснути 1 раз ЛКМ на цій кнопці.
Навести покажчик миші на кнопку і трохи почекати поруч з’
явиться рамка з назвою команди.
Зазвичай під рядком меню знаходяться дві панелі інструментів:
Ё Стандартна ( див. мал. 2 . ) ;
Ё Форматування (див. мал. 3 .) .
Щоб вибрати або забрати панель з екрану слід:
Ё Вибрати меню ввід, пункт панелі інструментів, а потім натиснути на
ім’ я потрібної панелі. Якщо панель присутня на екрані, то
навпроти її імені буде стояти позначка .
Ё За допомогою контекстного меню. Для цього потрібно навести курсор
миші на панель інструментів та один раз натиснути ПКМ, після чого у
вікні, що відкрилося натиснути на ім’ я потрібної панелі.
Координатні лінійки
Горизонтальна координа т на лінійка розташована над робочим полем.
Вертикальна ліворуч від робочого поля. З їхньою допомогою можна
встановлювати поля сторінок, абзацні відступи, змінювати ширину
колонок і