Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Полиграфия

Реферат Забезпечення законності в державному управлінні

Скачать реферат↓ [19.29 KB]Текст реферата Забезпечення законності в державному управлінні

Зміст:
Вступ. 2
1. Поняття законності і дисципліни в державному управлінні. 3
2. Контроль та його види: 5
3. Нагляд та його види. 9
4 Звернення громадян. 12
Висновок. 15
Використана література: 16
Вступ.
Для того, щоб зрозуміти, яким само чином здійснюється забезпечення
законності та дисципліни в органах державного управління слід дати
поняття того, що розуміється під законністю як принципом державного
управління, що таке державна дисципліна та які існують гарантії її
забезпечення, співвідношення законності і дисципліни, які існують види
контролю в державному управлінні, перерахувати форми реагування
прокурора на порушення законності, визначити які є види звернень
громадян та їх роль у забезпеченні законності.
1. Поняття законності і дисципліни в державному управлінні.
У загальнотеоретичному розумінні законність розглядається як
специфічний державноправовий режим, за допомогою якого забезпечується
загальнообов’ язковість юридичних норм у суспільстві і державі.
Її суть полягає в обов'язковості виконання приписів правового
характеру.
Матеріальний зміст законності у сукупності правил, обов'язків,
дозволянь, заборон, гарантій законності, що регламентується державою.
Вони створюють стан, при якому суспільне життя, всі види державної
діяльності підпорядковані неухильній дії права. Законністю досягається
узгодженість дій, організованість і порядок, тобто дисципліна в
загально -державному масштабі.
Державна дисципліна виражається у забезпеченні законності у сферах
державне управлінській, виробничій, планово фінансовій, трудовій та у
галузях інших відносин.
Під дисципліною в державному управлінні слід розумі ти свідоме
дотримання всіма органами виконавчої влади, державними службовцями
установленого державного порядку діяльності, точне, повне і неухильне
виконання ними своїх функціональних обов'язків, наказів і розпоряджень
компетентних посадових осіб.
Законність в державному управлінні з одного боку передбачає наявність
законів, що виражають волю народу, а з другого, означає одноманітне
розуміння, застосування, безумовне і точне виконання законів та
підзаконних правових актів усіма державними органами, посадовими
особами, громадянами, громадськими формуваннями. Це вимагає від всіх
суб’ єктів управлінських відносин діяти відповідно до законів і
зобов’ язує виявляти ініціативу для забезпечення виконання
закону.
У сфері функціонування виконавчої влади законність ґрунтується на
таких принципах:
загальнообов’ язковість законів для всіх без винятку органів,
посадових осіб та громадян;
-єдності законності однозначного розуміння і застосування законів на
всій території держави;
-неприпустимості протиставлення законності і доцільності.
Законність у діяльності апарату органів державного управління означає
що рішення, які приймаються державним органом, не повинні протиречити
чинному законодавству ; не можуть виходити за межі його повноважень і
можуть прийматись тільки з питань, що віднесені до його компетенції;