Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Полиграфия

Реферат Заключение контракта при приеме на работу

Скачать реферат↓ [78.13 KB]Текст реферата Заключение контракта при приеме на работу

З М І С Т
стор.
Вступ
................................................................…
…………
;…………………
……. 3
Розділ 1. Поняття трудового договору і контракту.
§ 1 . Загальне поняття трудового
договору..……………………….
.
............. 6
§2 . Поняття контракту як форми трудового договору..
…………………..1
0
Розділ 2. Сфера застосування контракту.
§1 . Характеристика законодавства, що передбачає можливість
укладення трудового договору
у формі контракту
................................... 18
§2 . Суб'єктний склад сторін контракту....................
………………
33;……28
Розділ 3. Зміст контракту.
§1. Умови контракту, визначені
законодавством......…………………… >;.. 30
§2 . Необхідні умови
контракту...........................……………
3;…
;………...32
§3. Додаткові (факультативні) умови
контракту......……………………
;...
.40
Розділ 4. Особливості укладення, зміни і припинення
контракту.

§1. Особливості укладення
контракту..................…………………&
#1
33;…….52
§2 . Особливості зміни
контракту........................………………&
#133;
………...56
§3 . Особливості припинення
контракту.................…………………&#
133;….. 59
Висновок
.........……................................………
;………&
#133;………….................
...71
Список використаних джерел
………………………................
..
......................74
В С Т У П
Конституція України (ст. 43) гарантує кожному рівні можливості у
виборі професії та роду трудової діяльності. Відповідно до цього
положення рівність трудових прав незалежно від походження, соціального
і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови,
політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять,
місця проживання та інших обставин зафіксована і в Кодексі законів про
працю (ст. 2-1).
В умовах дії жорстоких законів ринку успіх і благополуччя підприємств
різних форм власності вирішальною мірою залежать від компетенції,
кваліфікації і підприємливості кадрового персоналу. Як показує
світовий досвід, ця проблема може бути успішно вирішена шляхом
створення повноцінного ринку праці, що в юридичному розумінні означає
пряме визнання права продажу кожною людиною своєї робочої сили за
власним розсудом.
З огляду на зазначене вище виникає необхідність створення правового
механізму, за допомогою якого можна було б усунути економічні,
юридичні та організаційні обмеження, що перешкоджають