Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Медицина и здоровье

Реферат Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Скачать реферат↓ [54.96 KB]Текст реферата Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Зовнішньоекономічну діяльність.
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 29, ст. 377 )
( Вводиться в дію Постановою ВР N 960-12 від 16.04.91, ВВР 1991, N
29, ст. 378 )
(Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2139-12 від 19.02.92, ВВР
1992, N 20, ст.276 N 3898-12 від 01.02.94, ВВР 1994, N 20, ст.120 N
68/95-ВР від 15.02.95, ВВР 1995, N 11, ст. 66 N 75/95-ВР від 28.02.95,
ВВР 1995, N 13, ст. 85 N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР 1995, N 14, ст. 90
N 90/95-ВР від 14.03.95, ВВР 1995, N 14, ст. 93 N 335-XIV ( 335-14 )
від 22.12.98, ВВР, 1999, N 7, ст.49
Постановами ВР N 2330-12 від 12.05.92, ВВР 1992, N 31, ст.442 N
2489-12 від 23.06.92, ВВР 1992, N 36, ст.534 Декретами N 6-92 від
09.12.92, ВВР 1993, N 5, ст.33 втратив чинність на підставі Закону N
3898-12 від 01.02.94, ВВР 1994, N 20, ст.120 N 6-93 від 12.01.93, ВВР
1993, N 12, ст.109 N 4-93 від 11.01.93, ВВР 1993, N 12, ст.107 N 15-93
від 19.02.93, ВВР 1993, N 17, ст.184 N 25-93 від 17.03.93, ВВР 1993, N
19, ст.209 )
( У назві та тексті Закону слова "Українська Радянська Соціалістична
Республіка", "Українська РСР", "Уряд", "Рада Міністрів Української
РСР", "Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків Української РСР",
"Державне управління митного контролю Української РСР" та "судовому
або арбітражному" в усіх відмінках замінено відповідно словами
"Україна", "Кабінет Міністрів України", "Міністерство зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України", "Державна митна служба
України" та "судовому" у відповідних відмінках згідно із Законом N
335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 ) Верховна Рада України, виходячи з
положень Конституції (Основного Закону) України ( 888-09 ) ,
Декларації про державний суверенітет України ( 55-12 ), Закону України
"Про економічну самостійність Української РСР" ( 142-12 ) та
загальновизнаних міжнародних норм і правил, враховуючи, що однією з
засад реалізації державного суверенітету України є її самостійність
при здійсненні та регулюванні зовнішньоекономічних відносин, беручи до
уваги зобов'язання, взяті Україною в рамках міжнародних угод,
договорів з республіками Союзу РСР та інших угод в рамках Союзу РСР,
бажаючи всебічного розвитку економічних відносин з іншими державами на
взаємовигідній основі, маючи на меті запровадити правове регулювання
всіх видів зовнішньоекономічної діяльності в Україні, включаючи
зовнішню торгівлю, економічне, науковотехнічне співробітництво,
спеціалізацію та кооперацію в галузі виробництва, науки і техніки,
економічні зв'язки в галузі будівництва, транспорту, експедиторських,
страхових, разрахункових, кредитних та інших банківських операцій,
надання різноманітних послуг, прийняла Закон про нижченаведене:
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значені:
Аудит це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку,
первинних документів та іншої інформації щодо фінансовогосподарської
діяльності суб'єктів