Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Медицина и здоровье

Реферат Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

Скачать реферат↓ [6.05 KB]Текст реферата Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

Структура і логіка закону.
Закон складається з 7 розділів і 39 статей. Структура закону є
класичною. Він включає такі розділи:
1. Загальні положення
2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності
3. Спеціальні правові режими зовнішньоекономічної діяльності
4. Економічні відносини України з іншими державами та міжнародними
міжурядовими організаціями
5. Захист прав і законних інтересів держави та інших суб ’
єктів зовнішньоекономічної і господарської діяльності України
6. Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності
7. Порядок розгляду спорів у зовнішньоекономічній діяльності
Як бачимо, спочатку подається загальне уявлення про
зовнішньоекономічну діяльність ( основні економічні категорії,
принципи, суб ’ єкти, види зовнішньоекономічної діяльності тощо,
тобто методологічні основи ). Економічні категорії, визначені в 1
розділі, мають важливе безпосереднє значення в міжнародних економічних
відносинах. Кожний термін розкривається досить докладно,
передбачаються усі можливі ньюанси ( наприклад, подається широка
класифікація квот: глобальні, групові, експортна, індивідуальні; з
доповнення – антидемпінгові, компенсаційні, спеціальні ).
У 2 розділі “Регулювання зовнішньоекономічной діяльності”
перш за все показана роль держави в регулюванні зовнішньоекономічної,
визначено органи державного регулювання та місцевого управління
зовнішньоекономічної діяльності, принципи митного регулювання,
страхування зовнішньоекономічних операцій, дерхавне замовлення, облік,
звітність. В цьому ж розділі визначено цілі в регулюванні
зовнішньоекономічної діяльності. Доклідно розглядаються питання, які
стосуються експорту – імпорту, ліцензування та квотування
зовнішнтоекономічних операцій.
Інші розділи закону є більш специфічними, вони стосуються більш
вузьких питань, таких як спеціальні економічні зони, економічні
відносини України з іншими державами та міжнародними міжурядовими
організаціями, права та відповідальність у зовнішньоекономічній
діяльності. В цих розділах розглядаються питання стосовно України як
держави та суб ’ єктів зовнішньоекономічної діяльності.
В законі чітко простежується логічна побудова від більш загальних
понять до більш вузьких. Кожний розділ докладно розкрівається за
допомогою статей. На мою думку, в законі відображено посліждовно всі
можливі питання стосовно зовнішнтоекономічної діяльності України.
Ключові позиції та економічні категорії.
На мій погляд, в законі наголос робиться на розкритті основних
економічних категорій, які стосуються зовнішньоекономічної діяльності,
та на питанні регулювання зовнішньоекономічної діяльності ( особливо
ролі державних органів в цьому процесі ). Крім того, розкрито питання
безпосередніх стосунків України з іншими державами та міжнародними
міжурядовими організаціями, щодо захисту прав і інтересів держави та
інших суб ’ єктів зовнішньоекономічної діяльності України, щодо
відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності.
Стосовно перших