Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Полиграфия

Реферат Земельний кадастр

Скачать реферат↓ [37.26 KB]Текст реферата Земельний кадастр

ЗМІСТ
ВСТУП.................................................................
..................................................3
1 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР: ПОНЯТТЯ І
СУТНІСТЬ......................................6
1.1 Загальні відомості і складові частини земельного
кадастру.............6
1.2.Сучасні методичні положення земельного кадастру і
використання земель
......................................................................
............12
1.3. Інформаційна система земельного
кадастру.....................................15
2 ІСНУЮЧИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
КАДАСТРУ
......................................................................
..................................19
2.1 . Кадастрове зонування.
......................................................................
...19
2.2 Реєстрація землі та нерухомості
..........................................................23
ВИСНОВКИ.............................................................
.............................................28
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ......................................................33
ВСТУП
Згідно статт і 13-14 Конституція Украї ни гарантує кожному громадянину
право власності та право користування землею та іншими природними
об'єктами відповідно до закону.
На даний час в Україні завершився третій етап земельних перетворень.
Відбулися принципові, глибокі зміни в формі власності на землю,
розв’ язана проблема забезпечення громадян земельними ділянками,
введена платність за землекористування, створенні передумови для
розвитку ринку землі, був введений в дію з 1.01.2002 року Новий
Земельний Кодекс України.
Необхідно зазначити, що даний період є не лише рубежем історичних віх
в розвитку суспільства, а й відліку здійснення якісно нових завдань
щодо формування земельних відносин. Земельні перетворення в Україні
– це справа складна, багатогранна, яка потребує детально
продуманих кроків, консолідації зусиль вчених, економістів, фахівців
різного профілю. Не таємниця, що земельна реформа покликана передусім
відродити реального власника землі, здійснювалася дуже обережно аж до
прийняття Указу Президента України від 03.12.1999 р. “Про
невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора
економіки”.
Проведення земельної реформи – це дуже складний та
довготривалий процес і щоб реалізувати його успішно, прийти до
очікуваних результатів, він повинен базуватися на глибокому
продуктивному веденні необхідного комплексу землевпорядних робіт.
Важливу роль у здійсненні земельної реформи відіграє земельний
кадастр.
Земельний кадастр, як відомо, ведеться з метою інформаційного
забезпечення учасників земельних відносин при реалізації їхніх
повноважень по володінню, користуванню і розпорядженню землею. У
процесі формування цих відносин, обумовленого особливостями
використання землі, розвитком науковотехнічного прогресу та зміною
соціальних факторів змінювались завдання, методи і технології
земельного кадастру, а