Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Полиграфия

Реферат Земельний сервітут

Скачать реферат↓ [39.67 KB]Текст реферата Земельний сервітут

ЗМІСТ
ВСТУП.................................................................
.................................................3
1 ЗЕМЕЛЬНИЙ
СЕРВІТУТ..............................................................
...................5
1.1 Поняття та види земельного сервітуту.
.............................................5
1.2 Виникнення права
сервітуту.............................................................
..6
1.3 Припинення права земельного
сервітуту...........................................8
1.4 Проблеми законодавчого регулювання
сервітуту.............................10
2 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ САМОВІЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ
ЗЕМЕЛЬНИХ
ДІЛЯНОК...............................................................
......................15
3 ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН ........................23
3.1. Поняття оренди
землі.................................................................
........23
3.2 Проблемні питання оренди земельних
ділянок...............................27
ВИСНОВКИ.............................................................
.............................................31
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ.....................................................35


ВСТУП
Земля – це основа основ самого існування і буття людини,
найголовніше місце для господарської та всякої іншої діяльності. Земля
виступає як найважливіший природний ресурс, основа життя,
загальнолюдське і загальнонаціональне надбання, як компонент природи і
біосферна категорія.
Предметом правового регулювання нормами земельного права є суспільні
земельні відносини. Характерною особливістю предмета земельного права
є те, що він охоплює собою як матеріально правові, так і процесуальні
норми, створюючи тим самим механізм (процедуру) реалізації
земельноправових норм.
У Конституції закріплюється право власності українського народу на
землю та інші природні ресурси (ст.13), забезпечується державний
захист прав усіх суб’ єктів права власності і господарювання ,
їх рівність перед законом, гарантується непорушність права власності
на землю, яке набувається і реалізується громадянами , юридичними
особами та державою виключно відповідно до закону, право громадян
України на свободу об’ єднання громадян України у громадські
організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та
задоволення економічних, соціальних та інших інтересів, право на
підприємницьку діяльність, визначається механізм реалізації захисту
права власності, в тому числі на землю, інших прав майнового
характеру.
Оскільки історично так склалося, що земля досить довго була лише
власністю держави, то сучасному українському законодавцю треба дуже
пильно і серйозно відноситись до цих питань. Навіть і після 14 років
незалежності України та проголошення її демократичного розвитку,
питання земельних відносин стоять досить гостро і потребують пильної
уваги і най скорішого вирішення.
Оскільки суспільство нарешті зрозуміло, що земля є коштовним товаром,
то почастішали випадки самовільного