Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Медицина и здоровье

Реферат Зовнішньоторгівельні зв’язки України з країнами-членами СНД

Скачать реферат↓ [46.83 KB]Текст реферата Зовнішньоторгівельні зв’язки України з країнами-членами СНД

ЗМІСТ
Вступ.................................................................
...........................................................3
1. Загальна характеристика зовнішньоторгівельних
операцій:.............................5
1.1. основні види операцій в зовнішній
торгівлі................................................5
1.2.методи та схеми здійснення зовнішньоторгівельних
операцій..................9
1.3.нормативноправове забезпечення зовнішньоторгівельних
операцій.....14
2. Аналіз зовнішньоторгівельних операцій ЗАТ
“ЛАЗ”:.....................................19
2.1. дослідження основних показників експортних операцій з країнами
СНД...................................................................
.............................................19
2.2.характеристика тенденцій імпортних поставок ЗАТ
“ЛАЗ”.....................26
3. Розробка комплексу міжнародного маркетингу для ЗАТ
“ЛАЗ”:..................28
3.1. розрахунок ефективності експортної операції ЗАТ
“ЛАЗ”......................28
3.2.розробка комплексу міжнародного маркетингу для підвищення
ефективності зовнішньої
торгівлі..............................................................
..31
Висновки.............................................................
......................................................36
Список використаної
літератури............................................................
................38
ВСТУП
Міжнародні економічні відносини система господарських зв'язків між
національними економіками окремих країн, відповідними суб'єктами
господарювання. Міжнародні економічні відносини знаходять практичний
вираз в обміні між країнами, що представляють їх підприємствами,
фірмами і організаціями продукцією (товарами і послугами) міжнародній
торгівлі, науковотехнічних, виробничих, інвестиційних,
валютнофінансових і кредитних, інформаційних інтернаціональних
зв'язках.
Міжнародну торгівлю можна охарактеризувати більш вужчим поняттям, це
сфера міжнародних товарогрошових відносин, що представляють собою
зовнішніх торгівельних відносин всіх країн світу.
Тема міжнародної торгівлі України з іншими країнами є достатньо
актуальної. На данний період уряд проводить заходи для прискорення
вступу України в Світову організацію торгівлі. Але також не можна
забувати про вже налагоджені зв’ язки, наприклад з
країнамичленами СНД. Актуальність нашої теми полягає в тому, поперше,
ринки країнчленів СНД є географічно приближенні до ринку України,
подруге законодавство і торгівельні звичаї є дуже схожими. Це дозволяє
стверджувати, що дійсно існує необхідність дослідження
зовнішньоторгівельних зв’ язків між цими країнами, для їх
більшої ефективності як для самого підприємства, так і для країни.
Також актуальним є вибір нами підприємства, так як ЗАТ
“Львівський автомобільний завод” * * в подальшому ЗАТ
“ЛАЗ” є найбільший виробник автобусів на теренах СНД, і
набуває швидких економічних і торгівельних темпів.
Мета. За