Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Религия

Реферат Агрохімія

Скачать реферат↓ [87.47 KB]Текст реферата Агрохімія

ВСТУП
Раціональне використання добрив і одержання високих урожаїв
сільськогосподарських культур неможливе без агрохімічних досліджень,
необхідних для оцінки родючості ґрунту, встановлення науково
обґрунтованих доз добрив, без контролю за потребою рослин в елементах
живлення в процесі їх росту і розвитку, без визначення якості
продукції і добрив.
Враховуючи самостійність виконання лабораторних робіт, а також
обмеженість робочого часу студента, нами з учбовою метою складені
методичні розробки до виконання лабораторних занять з курсу
агрономічної хімії
ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ.
Завдання даного методичного посібника полягає в тому, щоб допомогти
студенту більш ефективно виконати програму лабораторних занять з курсу
агрохімії, закріпити та поглибити знання з теоретичного курсу.
Мета запропонованих лабораторних занять слідуючи:
1. Ознайомити студентів з методами проведення агрохімічних аналізів.
2. Допомогти студентам в опануванні методів агрохімічних аналізів
рослин, ґрунту, добрив.
3. Навчити студентів правильно аналізувати результати агрохімічних
досліджень і практично їх використовувати.
Лабораторні заняття з курсу агрохімії складаються з 3 – х
розділів:
1. Аналіз рослин
2.Аналіз ґрунту
3.Аналіз добрив
Об’ єм та зміст лабораторного практикуму визначені програмою
курсу з агрохімії для студентів сільськогосподарських вищих учбових
закладів.
Основні методи аналізу рослин, ґрунту і добрив подані згідно існуючих
сучасних класичних методів досліджень і відповідно з державними та
галузевими стандартами.
ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКУМА.
Робота в хімічній лабораторії вимагає від студента великої уваги та
акуратності. Під час лабораторних робіт він має справу з хімічними
реактивами: кислотами, лугами, в тому числі і концентрованими солями
та складними приладами. Неуважність і неакуратність може бути причиною
нещасних випадків, тому до початку аналітичної безпеки при роботі в
лабораторії і обов’ язково дотримуватись їх.
Допуск до виконання лабораторного заняття проводиться тільки після
попередньої перевірки викладачем підготовленості студента. Кожен
студент повинен обов’ язково дотримуватися загальноприйнятих
правил роботи в хімічних лабораторіях. За чистоту в лабораторії
відповідає черговий. Студенти, виходячи з лабораторії, повинні
привести в порядок свої робочі місця.
Робочий зошит е звітом перед викладачем. Хімічний аналіз рахується
виконаним і зарахованим при умові надання викладачу правильних
результатів аналізу, всіх записів в зашиті і усної відповіді на
контрольні запитання.
1.
АНАЛІЗ РОСЛИН
Сільськогосподарські культури засвоюють з ґрунту поживні речовини,
кількість яких залежить від біологічних особливостей цих культур,
живлення, технології вирощування, грунтовокліматичних умов тощо.
При визначенні доз добрив то строків їх внесення важливо встановити
споживання поживних речовин щодо фаз росту та розвитку рослин.
Для оцінки якості одержаної