Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Иностранные языки

Реферат Аналіз стану ринку та визначення ринкових перспектив

Скачать реферат↓ [392.98 KB]Текст реферата Аналіз стану ринку та визначення ринкових перспектив

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРЬКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Факультет інформатики та управління
Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту
КУРСОВА РОБОТА
з мікроекономіки
Аналіз стану ринку та визначення ринкових перспектив
підприємства
ВИКОНАВ : студент г рури І Ф 47а
******
КЕРІВНИК : доцент кафедри ЕКММ
*******
Харк ів 2008
РЕФЕРАТ
Курсова робота: 38 сторінок, 19 рисунків, 11 формул і 2 таблиці, 8
джерел інформації.
У ній використовуються наступні терміни:
Ринок – інститут або механізм, який зводить разом покупців
(пред’ явників попиту) та продавців (постачальників) конкретного
товару чи послуги.
Товар – зовнішній предмет, продукт праці і природи, річ, що
задовольняє завдяки своїм властивостям визначені потреби людини і
призначена для обміну шляхом купівліпродажу.
Попит (Demand):
Індивідуальний попит (Individual Demand) на благо – обсяги
блага, які окремий споживач бажає і має можливість, виходячи із свого
фінансового становища, придбати на ринку за кожною конкретною ціною;
Ринковий попит (Market Demand) – сумма об’ ємів попиту
всіх покупців, функціонуючих на даному ринку.
Пропозиція (Supply ):
Пропозиція блага фірмою (Firm Supply ) – обсяг блага, який
окрема фірма може та хоче запропонувати на продаж за кожної конкретної
ціни ;
Ринкова пропозиція блага (Market Supply ) – сума обсягів блага,
які окремі фірми можуть та хочуть запропонувати на продаж за кожної
конкретної ціни.
Ціна рівноваги – це ціна на конкурентному ринку, при якій
об’ єми попиту та пропозиції рівні між собою ; ціна, при якій
немає ні дефіциту, ні надлишку товарів та послуг.
Обсяг рівноваги – це обсяг попиту та пропозиції за ціною
рівноваги.
Еластичність попиту за ціною (Price Elasticity of Demand) –
відносна зміна попиту, що припадає на одиницю відносної зміни ціни.
Еластичність пропозиції за ціною (Price Elasticity of Supply) –
відносна зміна обсягу пропозиції, що припадає на одиницю відносної
зміни ціни.
Надлишок виробника (Producer Surplus) це інтегральна різниця між
ціною, по якій згоден реалізувати товар продавець, та ціною ринку.
Надлишок споживача (Consumer Surplus) – це інтегральна різниця
між ціною, котру згоден сплатити покупець за дану одиницю товару , та
ціною, встановленою ринком.
Короткий часовий інтервал – це інтервал, протягом якого може
бути змінений обсяг виробництва за рахунок використання додаткових
факторів виробництва перемінного характеру (робочої сили, сировини,
матеріалів).
Довгий часовий інтервал – часовий інтервал, достатній для того,
щоб виробники товару мали можливість змінити кількість всіх
використовуваних ними ресурсів, у тому числі і таких як нові виробничі
потужності, капітальні спорудження та інше.
Витрати – сукупність витрат, що несе виробник для створення
деякої кількості продукції.
Податки – обов'язкові внески в