Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Иностранные языки

Реферат Аналіз структури доходів соціальних груп населення

Скачать реферат↓ [58.87 KB]Текст реферата Аналіз структури доходів соціальних груп населення

Міжрегіональна Академія Управління Персоналом
(МАУП)
Інститут Міжнародної Економіки та Фінансів
(ІМЕФ)
Індекс групи: Е 10 02 БМЕБ (4,6з)
Прізвище ім’ я по батькові
студента:
Курсова робота
З дисципліни: Політична економія
За темою: Аналіз структури доходів соціальних груп населення (Тема №
11)
Прізвище та ініціали викладача: Руденко Н.В.
Київ 2003
ЗМІСТ
1. Вступ
......................................................................
................................. 3
2.Теорія споживання
......................................................................
........... 6
3.Доходи та витрати домогосподарств
· Доходи і ресурси населення та домогосподарства ...................
9
· Витрати населення та домогосподарства
................................ 20
4. Показники диференціації населення за рівнем матеріального
добробуту та нерівності розподілу доходів (витрат)
........................ 22
5. Становлення середнього класу в Україні
...........................................
6.Становище економіки України за 2000 – 2002
..................................
7.Доходи населення і домогосподарств за січень – червень 2003
р. .. 32
8.Висновки
......................................................................
..........................
9.Перелік звертань
......................................................................
..............
ВСТУП
Добробут населення формується під впливом різних факторів. Чим більше
в домогосподарстві працездатних осіб, чим вищою є їх освіта,
кваліфікація, тим краще вони працюють або займаються підприємницькою
діяльністю, тим більшими буде сукупний дохід сім'ї. І навпаки,
переважання в сім’ ї непрацездатних осіб, утриманців,
пенсіонерів з малою пенсією зменшує сукупний і середньодушовий дохід.
Як правило, додаткові джерела добробуту для наших сімей — малі
пенсії, стипендії допомоги різного призначення та субсидії — не
є вирішальними.
Не сприяє зростанню добробуту і масова втрата роботи працездатними
членами сім'ї, тобто безробіття, яке в Україні за останні роки
безперервно збільшується. Знижується добробут українських сімей і
зростають податки на доходи, нерухомість, а також збільшуються різні
збори, платежі, особливо перманентне підвищення плати за
комунальнопобутові послуги. Останні дуже істотно зросли в кінці 90-х
років та до цього часу.
Країна ніколи не буде багатою, якщо в ній основна маса населення
зубожіла. Навпаки, зростання доходів домогосподарств сприятиме і
зростанню споживчого попиту, пожвавленню економічної кон'юнктури,
поступальному розвитку суспільства.
Домогосподарства з державою мають органічні взаємозв’ язки. З
одного боку, вони об'єктивно заінтересовані в існуванні сильного
державного апарату, який забезпечує охорону кордонів країни, підтримує
правопорядок, створює і вдосконалює законодавство, регулює
функціонування різних сфер і галузей економіки та управляє
адміністративнотериторіальними утвореннями, забезпечує значною