Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Религия

Реферат Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

Скачать реферат↓ [43.67 KB]Текст реферата Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКА ДЕРЖАВНА АГРОТЕХНІЧНА АКАДЕМІЯ
Кафедра “економіка підприємств”
Керівник: _____________________
__________________
На тему: Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств
Запорізької області кредитним
и ресурсами
К У Р С О В А Р О Б О Т А
з дисципліни: економіка підприємств
Студента 413 групи 3-го курсу
Факультет облік і аудит
Компанійця Євгена Олександровича
Курсова робота захищена з оцінкою____
Підписи викладачів:
__________________
__________________
__________________
Мелітополь. 2006.
ЗМІСТ
Вступ 3
1. Теоретичні основи кредитування сільськогосподарських підприємств 5
2. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької
області кредитними ресурсами 22
2.1. Державна підтримка сільськогосподарських підприємств 22
2.2. Програми кредитування фермерів Запорізької області 24
2.3. Особливості кре дитування Запорізької області 27
Висновки 3 4
Список використаних джерел 3 6
ВСТУП
Кредит виник на певному етапі розвитку людського суспільства
спочатку як явище випадкове, зумовлене
особливими
взаємовідносинами між товаровиробниками: коли продавцю потрібно було
продавати товар, а в покупця не було грошей, щоб його купити (тому що
він ще не виготовив свій товар або виготовив, але не продав його),
виникала потреба у передачі продавцем покупцеві товару з відстрочкою
платежу, в кредит. У цьому і полягає найбільш загальна причина
необхідності в кредиті.
Кредит, безперечно, необхідний уже функціонуючому товаровиробникові.
Однак ще більшою мірою він потрібний тому, хто тільки прагне
організувати виробництво, але не має для цього власних коштів. Для
одержання кредиту потрібно, щоб той, хто його надає, довіряв тому, хто
хоче ним скористатися. Звідси і термін “кредит”, що походить
від латинського сrеdо, що означає “вірю”. Коли ж однієї
довіри недостатньо, оскільки існує великий ризик щодо своєчасного та
повного повернення кредиту, необхідні певні гарантії того, хто має
відповідні кошти, або страхової компанії. [2]
З розвитком товарного виробництва, особливо коли воно набуває
загального характеру, кредит стає обо
в'язковим атрибутом
господарювання. Пояснюється це тим, що внаслідок спеціалізації
виробників на виготовленні певних товарів і спричиненого нею
кооперування суспільне виробництво перетворюється у величезний
замкнений ланцюг тісно пов'язаних між собою ланок. Найменше порушення
в будьякій з цих ланок може зупинити нормальний обмін товарами між
окремими виробниками. Саме в цьому полягає абстрактнотеоретична
можливість кризи збуту товарів у суспільстві, котра стає реальною,
якщо подібні порушення набувають масового характеру. Кредит допомагає
уникнути кризових явищ, безперебійно здійснювати виробництво товарів
та обмін ними. [4]
Кредит виступає опорою сучасної економіки, невід'ємним елементом
економічного розвитку. Його
використовують як великі
підприємства та