Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Налоги

Реферат Бібліографічне інформування

Скачать реферат↓ [11.95 KB]Текст реферата Бібліографічне інформування

План
1 Вступ
2 З агальна методика
3 Масове бібліографічне інформування
4 Групове бібліографічне інформування
5 Індивідуальне бібліографічне інформування
Ви сновок
Література
Вступ
Провідним напрямом бібліографічної роботи шкільної бібліотеки,
спрямованої на систематичне забезпечення бібліографічною Інформацією
відповідно до постійних запитів (або без запитів) є бібліографічне
інформування. Така послуга призначена для постійного ознайомлення
читачів з виходом із друку нових видань, з новинками, які надійшли до
бібліотеки, а також з літературою, що охоплює широке коло питань для
учнів і вчителів.
Зміст інформування визначається специфікою навчальновиховного процесу
даної школи, навчальними планами і програмами, головними завданнями,
що стоять перед школою в поточному році, інтересами вчителів, учнів та
батьків.
У шкільній бібліотеці інформаційнобібліографічна робота проводиться
за двома напрямами:
• інформаційне забезпечення розвитку дитини в школі, яке сприяє
засвоєнню учнями знань з основ наук, розширенню і поглибленню знань,
одержаних на уроках, підвищує не лише Інтелектуальний, а й духовний
розвиток особистості;
• інформаційне забезпечення педагогічного колективу школи.
Підвищити рівень навчальновиховного процесу не можна без підвищення
теоретичної, професійної, загальнокультурної підготовки всіх учителів.
їм необхідна Інформація про нові технології в навчанні та вихованні,
нові програми, варіанти підручників, методичні рекомендації,
інструкції, положення, матеріали про вітчизняний і зарубіжний досвід.
Учителеві також потрібно знати літературу, яку він потім зможе
порекомендувати учням.
Для бібліографічного інформування використовуються індивідуальні,
групові та масові форми роботи.
Диференційоване індивідуальне бібліографічне інформування — це
систематичне ознайомлення читачів з новими виданнями згідно з їхніми
запитами та потребами.
Пріоритетними категоріями користувачів для індивідуального
інформування в шкільній бібліотеці є директор школи, інші представники
адміністрації, шкільний психолог, керівники кафедр і методичних
об'єднань, секцій МАНу, гуртків, а також окремі і педагоги, які
виявляють бажання отримувати інформацію індивідуально.
Серед учнів особливої уваги потребують дітичлени секцій МАНу, а також
діти «групи ризику».
Підготовка до впровадження системи індивідуального інформування
включає:
• уточнення теми;
• узгодження джерел інформації;
• визначення типів і жанрів документів;
• обрання форми представлення інформації (сам документ,
бібліографічні повідомлення про видання документа, тематична підбірка,
що містить документ, бібліографічні повідомлення тощо);
• узгодження термінів подачі інформації.
Бібліотекар заповнює реєстраційну картку індивідуального інформування
і складає картотеку тематичних запитів, розставляючи їх в
алфавітнопредметному порядку. Ця картотека допомагає під час відбору
матеріалів з нових надходжень.
З метою аналізу