Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Журналистика, издательское дело и СМИ

Реферат Библиография

Скачать реферат↓ [16.48 KB]Текст реферата Библиография

Зміст
Вступ 2
1. Походження терміна бібліографія 3
2. Бібліотекознавство у системі суміжних наук 8
Висновок 11
Список літератури 12
Вступ
Бібліографія є невід'ємною частиною такого виду суспільної діяльності,
як книжкова справа, або з урахуванням сучасних досягнень культури й
науковотехнічного прогресу інформаційна діяльність (комунікація,
спілкування). Соціальна сутність інформаційної діяльності обумовлена
необхідністю цілеспрямованого виробництва, поширення, зберігання й
використання інформації у суспільстві. Значення інформації в сучасному
суспільстві різко зростає. Не випадково сучасний етап
соціальноекономічного й культурного розвитку визначають як
інформаційний. Це пов'язане з тим, що інформованість стає невід'ємною
характеристикою сучасної людини, його свідомості, активності
світогляду й діяльності. Володіння інформацією й всіма методами,
формами й методами її виробництва, поширення, зберігання й
використання це об'єктивна необхідність для кожної людини, тим більше
фахівця в області інформації, книжкової справи.
Цим пояснюється та велика увага, що як і раніше приділяється такої
важливої частини інформаційного спілкування (комунікації), як книга й
книжкова справа, печатка. Друкована книга це універсальні метод
інформаційного спілкування. Не випадково книгу називають графічною
пам'яттю людства, графічною моделлю культури. Вона й у сучасних умовах
відіграє домінуючу роль, особливо у системі масової інформаційної
комунікації. Зберігає вона своє значення й у системі спеціальної, або
наукової, комунікації, науковоінформаційній діяльності, де особливо
активно зараз іде впровадження новітніх коштів
електроннообчислювальної техніки.
У даній роботі будуть розглянуті такі питання: « Походження терміна
бібліографія » та « Бібліотекознавство у системі суміжних наук»
1. Походження терміна бібліографія
Історично поняття "бібліографія" виникає на певному етапі становлення
інформаційної діяльності, коли усвідомлюється необхідність у
цілеспрямованому розвитку цієї найважливішої сфери суспільної
діяльності, культури. У наш час ми можемо з повною визначеністю
говорити про чотири основні періоди в історії бібліографії: I період
виникнення у Стародавній Греції бібліографі ї (V в. до н.е.) як книго
писання , як праці ("бібліографа"); II період виникне ння бібліографії
( XVII-XVIII ст .) як узагальню ючої науки про книги й книжкову справу
(інформаційну діяльність) та як особливого літературного жанру; III
період виникнення бібліо графії (кінець XIX початок XX ст .) як
особливої науки книгознавчого (інформаційного) циклу; IV період
(сучасний) усвідомлення бібліографії як особливої області книжкової
справи зі своєю специфічною дисципліною бібліографознавством.
У розробку походження й історії розвитку бібліографії за кордоном
свій внесок внесли російські науковці , особливо А.Н. Деревицкий, А.И.
Малеин, А.Г. Фомін, М.Н. Куфаев і К.Р.Симон.
Перший період, як в становив на початку XX ст.. А.И. Малеин,
пов'язаний з появою й функціонуванням самог о