Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Полиграфия

Реферат Благотворительные организации

Скачать реферат↓ [42.2 KB]Текст реферата Благотворительные организации

План
Вступ
I. Благодійні організації: загальні засади
1. поняття благодійної організації
2. засади благодійництва та благодійницької діяльності
3. основні напрямки благодійницької діяльності
4. Законодавчі акти, що регулюють діяльність благодійних
організацій

IІ. Благодійні організації як юридичні особи
1 . Порядок виникнення та припинення діяльності благодійних
організацій

а) порядок виникнення
б)засновники
в) статут благодійних організацій
г) порядок припинення діяльності
2 . Статус благодійних організацій
3. Правоздатність благодійних організацій
а)Права
б)Господарська і фінансова діяльність
в)Обов’ язки благодійних організацій
4. Органи управління благодійними організаціями
ІІІ. Організаційноправові форми благодійної орагнізації
1. членська благодійна орагнізація
2. благодійний фонд
3. благодійна установа
4. інші благодійні організації
І V . Благодійні організації в Україні
1. Благодійні організації і держава
2.Проблеми, що спіткають благодійні організації в сучасному
суспільстві Висновок
Список літератури
Вступ : важливість існування та правильного правового регулювання
благодійних організацій і неприбуткового сектора в Україні
За часів Радянського Союзу стовідсоткове удержавлення всього
суспільного життя зумовлювало неможливість існування громадянського
суспільства, і, як наслідок, нерозвинутий недержавний сектор, до якого
відносяться і благодійні організації.
У колишньому Радянському Союзі існувало два види недержавних
організацій: одні перебували під контролем держави, а інші стояли в
незаконній опозиції до неї. Недержавні організації першого виду були
офіційно визнаними громадськими об ’ єднаннями, переважно
соціальнопобутового або культурного характеру. І хоча формально вони
вважалися “неурядовими”, проте перебували під контролем
держави, яка контролювала вирішення більшості кадрових питань та
розподіл фінансових ресурсів.
Таким чином, серед громадян не існувало традиції об ’ єднання з
власної ініціативи для праці на загальний добробут та захист спільних
інтересів. З приходом незалежності ці організації дістали дозвіл
утворюватись і діяти на законних підставах. Одночасно внаслідок
розпаду старої системи відбувся значний економічний спад, була
зруйнована державна інфраструктура соціальних служб. Здобувши свободу
щодо створення і діяльності незалежних об’ єднань, було створено
величезну кількість недержавних, в тому числі і благодійних об’
єднань, які намагалися, з одного боку, заповнити вакуум в громадській
діяльності, а з другоговзяти на себе функції, які до цього виконувала
держава.
Однак формування недержавних організацій відбувалося несистемно і
спонтанно. І до сих пір існує величезна кількість проблем у зв’
язку з їх існуванням та діяльністю, в тому числі у сфері правового
регулювання.
Цілком очевидна необхідність дієвого