Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Цифровые устройсва

Реферат Динамические модели макроєкономики в бюджетной сфере

Скачать реферат↓ [306.46 KB]Текст реферата Динамические модели макроєкономики в бюджетной сфере

КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни « Математичні методи дослідження економіки »
на тему: « Динамічні моделі макроекономіки у бюджетній сфері »
Дисципліна „Математичні методи дослідження економіки”
ЗАВДАННЯ
на курсову роботу
1. Тема роботи Динамічні моделі макроекономіки у бюджетній сфері
2. Вихідні дані для роботи Статистичні дані, літературні джерела,
періодичні видання
3. Зміст розрахунковопояснювальної записки
3.1. Провести дослідження математичних методів, які застосовуються в
бюджетній сфері.
3.2.Зробити прогноз дохідної частини бюджету Донецької області на
наступний рік.
3.3. Розрахувати модель оптимізації податкової системи (з метою
збільшення надходжень до бюджету).
РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка курсової роботи : 36 стор., 10 рис., 8 табл. ., 5
джерел.
Об’ єкт дослідження: показники бюджету Донецької області ,
України .
Ціль роботи: застосувати економікоматематичний апарат для бюджету
Донецької області .
Методи дослідження: декомпозиційний аналіз, трендовий аналіз, просте
експоненційне згладжування.
К о р о тка анотація
В роботі був проведений аналіз існуючих моделей, які застосовуються
на макроекономічному рівні у сфері бюджету (як державного, так і
місцевих). Більш детально були розглянуті моделі, які стосуються
дохідної частини бюджету. Була розглянута модель оптимізації
податкової системи, за допомогою якої можна збільшити податкові
надходження до бюджету (адже податки є головним джерелом наповнення
бюджету). Проаналізована модель на основі кривої Лафера, яка
відображає залежність бюджетних надходжень від рівня податкової
ставки. Був виконаний прогноз доходної частини бюджету Донецької
області на наступний рік.
Зміст
стор. Вступ 5 1. Економічна сутність державного і місцевих бюджетів 6
2. Математичні моделі макроекономіки у бюджетній сфері 10 2.1.
Економетрична модель впливу податкової політики держави на бюджетний
дефіцит і виробництво 10
2.2. Модель оподаткування 14 3.
Динамічні моделі макроекономіки, пов’ язані з бюджетом
(практичне втілення) 16 3.1. Прогнозування бюджетних доходів на основі
декомпозиційного аналізу 16 3.2. Економетрична модель кривої
бюджетних надходжень 26 Висновки 35
Література 36
Вступ
Макроекономіка безпосередньо пов'язана з математикою і статистикою,
широко використовує методи економікоматематичного моделювання, що
перетворює її у точну науку. Це д ає змогу перейти від кількісного до
якісного аналізу економічних процесів та явищ. Макроекономіка формує
наукові уявлення про функціонування економіки на національному рівні.
Аналізуючи основні фактори і наслідки макроекономічного розвитку, ця
наука вод ночас пропонує певні методи активного впливу на об'єкт свого
дослідження.
Макроекономічні моделі використовуються в системі макроекономічного
аналізу. Цей аналіз дуже важливий для економіки будьякої країни. В
даній роботі будуть розглянуті макроекономічні моделі бюджетної сфери
– як на рівні держави, так і на місцевому рівні. Особлива