Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Естествознание

Реферат Добрива

Скачать реферат↓ [18.21 KB]Текст реферата Добрива

Міністерство науки та освіти України
середня загальноосвітна школа № 16
Творча робота
н'3fа'3f т'3fе'3fм'3fу'3f:
Добрива
В'3fи'3fк'3fо'3fн'3fа'3fл'3
fа'3f:
Ш'3fм'3fі'3fл'3fь'3fк'3fо'3
f
Х'3fр'3fи'3fс'3fт'3fи'3fн'3f
а'3f
8-В'3f к'3fл'3fа'3fс'3f
Дніпропетровськ
200 3
ПЛАН
1. Уведення 3
2. Зміст живильних речовин у ґрунтах 4
3. Добрива 6
Список використовуваної літератури 12
1.
Уведення
Харчування це основа життя будьякого живого організму, у тому числі й
рослин. Поза харчуванням не можна зрозуміти сутність процесів росту і
розвитку.
З погляду практичного рослинництва найважливішим засобом поліпшення
харчування сільськогосподарських культур є раніше застосування
органічних і мінеральних добрив. Ріст рослинної продукції визначається
безліччю факторів, серед яких ведуча роль усетаки належить добривам і
особливо мінеральним, виробництво яких нарощує високі темпи.
Ґрунт є основним джерелом забезпечення сільськогосподарських культур
живильними речовинами. Однак у сучасних умовах безупинної
інтенсифікації сільськогосподарського виробництва для щорічного
вирощування високих врожаїв із продукцією гарної якості досить часто
виявляється недостатнім та кількість живильних речовин, що надходить у
рослини з органічної речовини і важкорозчинних мінеральних з'єднань
ґрунту в результаті діяльності мікроорганізмів і кореневої системи
рослин. Особливо це відноситься до Нечорноземної зони, де
деренопідзолисті ґрунти з низьким рівнем окультуреності займають
близько 51% площі. Для ґрунтів цієї зони характерно, як правило,
тимчасове чи тривале надлишкове зволоження. Переважними несприятливими
ознаками деренопідзолистих ґрунтів є погані фізично властивості,
підвищена кислотність (РН у КС1 менше 5) і низький зміст органічної
речовини від 1 до 2,5%. Для них характерна також слабка забезпеченість
елементами мінерального харчування для рослин азоту, фосфору і калію,
багатьох мікроелементів; нерідко (у різновидах легкого механічного
складу) невеликий зміст також магнію і кальцію.
Ґрунту Нечорноземної зони, особливо підзолисті, гостро мають потребу
у вапнуванні і систематичному внесенні мінеральних добрив. У зв'язку з
цим для сільського господарства зони передбачено поставити 120 млн. Т
мінеральних добрив у стандартних туках. Таким чином, на гектар ріллі
прийдеться 126 кг живильних речовин.
2. Зміст живильних речовин у ґрунтах
Запаси живильних речовин у ґрунтах у багато разів перевищують потреба
в них рослин. Однак велика частина з представлена недоступними для
рослин з'єднаннями. Валовий зміст живильних речовин в орному шарі
різних ґрунтів неоднаково.
Зміст азоту (N) коливається від 0,07% до 0:5%. Ґрунтовий азот
знаходиться в основному в недоступній для рослин органічній формі. На
долю мінерального азоту приходиться тільки 1-2% его загальної
кількості.