Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Фотография

Реферат Досвітня експлуатація засобів вимірювання

Скачать реферат↓ [5.67 KB]Текст реферата Досвітня експлуатація засобів вимірювання

Досвітня експлуатація засобів вимірювання.
Загальні відомості.
Ефективність метрологічного забезпечення експлуатації технічних
пристроїв залежить від якості засобів вимірювання, зачну роль відіграє
прийнята система дослідження. Але існуюча система дослідження засобів,
за галом не дозволяє повною мірою відобразити умови експлуатації
повністю перевірити та оцінити фактичне значення показників якості.
Тому для забезпечення якості, що вимагається у засобів вимірювання
доречно перевірити їх працездатність в реальних умовах експлуатації.
Особливо важливо це для знов створених приладів, під час розширення
середовища їх застосування, під час залучення нових схематичних і
конструкторських рішень.
Не присутність в експлуатації приладів – аналогів дозволяє
враховувати таку перевірку обов’ язковою до початку широкого
застосування засобів вимірювання. Ця задача вирішується під час
досвідної експлуатації.
Досвідна експлуатація організації на місцях експлуатації засобів
вимірювання за визначеною програмою. При цьому разом із використанням
засобів за прямим призначенням детально дос ліджується характер
вимірювання , їх технічний стан з часом, збільшується інтенсивність
використання приборів для швидкого виявлення існуючих недоліків,
збираються відомості для оцінки тих показників якості, визначення яких
важке під час проектування і в процесі дослідження.
По результатам ДЕ засоби вимірювання виконуються:
оцінка ступеня зміни нормованих методологічних характеристик у часі;
-оцінка кількісних значень показників надійності;
-виявлення характерних поломок та конструктивних недоліків;
-оцінка ремонтно спроможності;
-визначення особливостей метрологічного дослідження.
Отриману на цьому етапі розробку. Для високо надійних зразків практика
поведінки ДЕ показує, що при використанні основної інформації, що
отримуємо на етапі розробки засобів вимірювання, об’ єм вибірки
в 10 приладів дає можливість отримати точну оцінку показників
метрологічної надійності в 5.. 10 % при можливій вірогідності 0,9
Для збільшення ефективності ДЕ засоби вимірювання правильно було б
розмістити в різних кліматичних зона, досягаючи високої інтенсивності
їх використання в найбільш важких не досяжних умовах експлуатації.
Під час визначення місця проведення ДЕ необхідно враховувати
можливості оперативного проведення ремонтних та інших робіт .
Проведення ДЕ
Проведення ДЕ заклечається у використанні засобів вимірювання за
прямим призначенням згідно з інструкцією по експлуатації та збору при
цьому даних про їх технічний стан та пристосування до умов
експлуатації.
Найбільш доступні шляхи збору інформації про результати ДЕ це ведення
журналу досвітньої експлуатації засобів вимірювання. Журнали повинні
знаходитися місцях ДЕ засобів вимірювання, ремонту для занесення у них
необхідних даних.
Первинні відомості про значення метрологічних характеристик заносять
у журнал на заводах – виробниках по приймання – здавання
дослідів зразків із установочної