Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Медицина и здоровье

Реферат Економічна інтеграці в АТР

Скачать реферат↓ [10.06 KB]Текст реферата Економічна інтеграці в АТР

Київський університет ім. Т.Шевченка
Реферат з предмету
“ Економічна інтеграція в
АзиатськоТихоокеанському регіоні”
студентки 5 курсу
економічного факультету
спеціальності “Економічна теорія”
Київ-1999
Інтеграція ц е особливий етап у процесі інтернаціоналізації
господа
рського життя, що веде до створення нової якості цілісності
відособленого господарського комплексу декількох держав (однорідний,
внутрішньозлитий господарський механізм).
Ознаки інтеграції:
· взаємопроникнення і переплитіння національних виробничих процесів;
· на цій основі відбуваються глибокі структурні зміни в економіці
країнучасниць;
· необхідність і цілеспрямоване регулювання інтеграційних процесів;
виникнення міждержавних (наднаціональних або наддержавних) структур
(інституціональні структури).
Умови інтеграції:
1. розвинена інфраструктура;
2. наявність політичних рішень уряду (створення умов для інтеграції
політична й економічна база).
Рівні інтеграції:
1. макроекономічний (державний рівень);
2. мікроекономічний (міжфірмовий ТНК).
Країни, що розвиваються, створюють інтеграційні угруповання для
подолання проблем індустріалізації. Число угруповань у країнах, що
розвиваються, складає приблизно від 35 до 40. Цілями угруповання є
зниження бюджетного дефіциту, подолання кризи.
Перешкоди на шляху інтеграції країн, що розвиваються:
1. країни, що інтегруються, слабко доповнюють економіки один одного,
що стримує процес інтеграції; звідси випливає, що необхідних
структурні зміни;
2. не розвинена інфраструктура;
3. розходження рівнів і потенціалів розвитку;
4. політична нестабільність.
Тип інтеграції Ознаки 1 Зона вільної торгівлі Форма угоди,
коли учасники домовляються про зняття митних тарифів і квот у
відношенні один одного. При цьому до третіх країн у кожного своя
політика. 2 Митна спілка Єдина митна політика стосовно третіх
країн. Проте виникають і більш серйозні в
нутрішні протиріччя.
3 Загальний ринок Повне усунення перешкод для переміщень усіх чинників
виробництва між країнам
иучасницями. У процесі рішення знаходяться
такі питання, як: повне узгодження економічної політики і т.д.,
вирівнювання економічних показників. 4.1 Економічна спілка Виникає
на етапі високого економічного розвитку. Проводиться узгоджена
(або навіть єдина) економічна політика і на цій основі йде зняття
всіх перешкод. Створюються міждержавні (наддержавні) органи. Проходять
значні економічні перетворення у всіх країнахучасницях. 4.2
Валютна спілка Форма еко
номічної спілки й одночасно значна
складової економічної спілки. Характерними чортами валютної спілки є:
1. узгоджене (спільне) плавання національних валют;
2. установлення за згодою фіксованих валютних курсів, що
цілеспрямовано підтримуються Центробанками країнучасниць;
3. створення єдиної регіональної валюти;
4. формування єдиного регіонального банка, що є емісійним центром
цієї міжнародної валютної одиниці.