Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Статистика

Реферат Експертиза в митних органах

Скачать реферат↓ [30.25 KB]Текст реферата Експертиза в митних органах

ПЛАН
Вступ.
Розділ І . Експерт на діяльність в митних органах.
1.1. Правове регулювання проведення експертизи
1.2. Предмет, об’ єкт і завдання експертизи .
1.3. Суб’ єкти митної експертизи.
Розділ ІІ. Експертиза деяких видів товарів, що переміщуються через
митний кордон
2.1. Експертиза культурних цінностей
2.2. Експертиза порнографічної продукції, продукції, що пропагує
насильство і жорстокість
Висновок
Список використаної літератури.
Вступ
Експертиза є доволі специфічним видом діяльності, який з ускладненням
технологій, розвитком науки і техніки, і як наслідок розширенням і
ускладненням кола об’ єктів, які фігурують у різних видах
правовідносин має дедалі частіше застосовуватись для встановлення або
уточнення певних фактів, обставин.
Відповідно до ускладнення об’ єктів якими люди оперують у
різних видах своєї діяльності, а також до того, що правопорушники
останнім часом все більше застосовують інтелектуальні методи для
прикриття своєї діяльності розширюється сфера діяльності митних
органів, яка об’ єктивно обумовлює використання спеціальних
знань підчас виконання ними своїх функцій.
В діяльності митних органів, яка пов’ язана із здійсненням
експертизи, можна виділити два напрямки: здійснення експертизи підчас
митного контролю і митного оформлення і експертиза при здійсненні
провадження в справах про порушення митних правил. Зовнішньоекономічна
діяльність має досить високий рівень криміналізації підчас здійснення
експортноімпортних операцій суб’ єкти зовнішньоекономічної
діяльності вдаються до різних способів приховування справжнього
найменування рідиннохімічних характеристик складу товарів. За такими
обставинами інспектор митниці не володіє спеціальними засобами
контролю різних товарів, а також спеціальними знаннями для їх
ідентифікації. Окрім цього, в рамках провадження в справах про
порушення митних правил здійснюється значно більша кількість
експертиз, ніж у звичайних провадженнях про адміністративні
правопорушення. Це зумовлено особливостями правопорушень, адже у
багатьох складах як обов’ язковий елемент передбачений предмет,
знаряддя або засоби скоєння правопорушення, об’ єктивна оцінка
яких часто потребує спеціальних знань.
Отже здійснення експертизи в галузі митної справи є дуже важливим
питанням, яке постає з нагальни х практичних потреб здійснення митної
справи і потребує детальної правової регламентації.
В своїй роботі я хочу дослідити питання, що стосуються визначення
експертизи і стану розробленості питань проведення експертизи, що
стосується митної справи в науці та законодавстві . На основі аналізу
і порівняння діючої нормативної бази і наукових розробок я
намагатимусь окреслити питання, що стосуються правомірності і
обґрунтованості вживання такого поняття, як митна експертиза,
визначити хто і на яких підставах може здійснювати зазначений вид
діяльності, а також основні питання, що стосуються особливостей
проведення експертизи підчас