Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Фотография

Реферат Електровимірювальна апаратура

Скачать реферат↓ [2.38 MB]Текст реферата Електровимірювальна апаратура

Міністерство освіти та науки України
Державний вищий навчальний заклад
„Лисичанський нафтохімічний технікум”
ЖУРНАЛ
Лабораторні роботи
( звіти )
5.0 5130103 .ЕОЕ. 096 .00.00.ЛР
Перевірив викладач
_______ З. І. Вахрамєєва
Виконав студент
_________ Д. I . Левченко
Лисичанськ
200 9
ЗМІСТ
Лабораторна робота № 1 „Ознайомлення з правилами техніки безпеки,
правилами збірки схем і правилами користування електровимірювальною
апаратурою”
Лабораторна робота № 2 „Дослідження схем з’ єднання
резисторів”
Лабораторна робота № 3 „Перевірка амперметра і вольтметра”
Лабораторна робота № 4 „ Паралельне з’ єднання індуктивної
котушки і конденсатора. Компенсація потужності”
Лабораторна робота № 5 „Дослідження трифазного кола при з’
єднанні споживача зіркою”
Лабораторна робота № 6 „Дослідження режимів однофазного
трансформатора”
Лабораторна робота № 7 „Зняття робочих характеристик трифазного
асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором”
Лабораторна робота № 8 „Збірка і перевірка роботи схем
релейноконтакторного управління трифазним асинхронним двигуном з
короткозамкненим ротором”
Лабораторна робота №9 „Визначення втрат напруги і потужності у
проводах ЛЕП”
Лабораторна робота № 10 „Дослідження роботи однонапівперіодного
і двохнапівперіодного однофазного випрямлячів”
Лабораторна робота № 1
„Ознайомлення з правилами техніки безпеки, правилами збірки
схем і правилами користування електровимірювальною
апаратурою”

Мета роботи: ознайомитися з правилами техніки безпеки, правилами
збірки схем і правилами користування електровимірювальною апаратурою
ВИКОНАННЯ РОБОТИ
Ознайомитися з правилами техніки безпеки
Ознайомитися з правилами збірки схем
Ознайомитися з правилами користування вимірювальної апаратури:
Оглянути зовнішній вигляд пристрою
Визначити призначення пристрою
Ознайомитися з інструкцією; технічною характеристикою пристрою;
правилами користування;
Визначити діапазон вимірювання, ціну поділки
4. Здати усний залік по правилам ТБ
Лабораторна робота № 2
„Дослідження схем з’ єднання резисторів ”
Мета роботи: 1) навчитися складати послідовне, паралельне та мішане
кола;
2) вивчити співвідношення між струмами і напругами при послідовному,
паралельному і мішаному зєднаннях резисторів;
3)визначити опір електричного кола
Прилади і обладнання: міліамперметр А (50 мА), міліамперметр А (300
мА), амперметр А (1 А), вольтметр V 1 (-50 В), вольтметр V 2 (-15 В),
резистори R 2 , R 3 , R 4 , R 5 , з’ єднувальні проводи
Таблиця 2.1 Технічні характеристики приладів
Найменування приладу, його шифр Система приладу Клас точності
Діапазон вимірювання Рід
струму
І. Дослідження послідовного з’ єднання резисторів
Рис.2.1 – Схема послідовного з’ єднання резисторів
Таблиця 2.2 Результати дослідження послідовного з’ єднання
резисторів