Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Коммуникации и связь

Реферат Гісторыя развіцця ЭВМ электронная пошта

Скачать реферат↓ [19.79 KB]Текст реферата Гісторыя развіцця ЭВМ электронная пошта

І
Дамеханічны перыяд
Вы лічэнні бяруць свой пачатак ад таго часу , калі чалавек здагадаўся
звярнуцца да прыроднага вылічальнага апарата сваіх пальцаў.
Ад пальцавых выліч э нняў бярэ пачатак пяцярычная сістэма злічэння
(адна рука), десяцічная ( дзве рукі), двацацерычная ( пальцы рук і
ног).
Адным з відаў старажытнага інструментальнага лічэння з’
яўляецца вылічэнне пры дапамозе бірак ( драўляных палачак з зарубкамі)
, у с ярэднявеччы імі карысталіся дзеля ўліку і збора падаткаў.
Перуанцы выкарыстоўвалі дзля прадстаўлення лікаў і вылічэнняў вяроўкі
с вузялкамі, якія яны называлі куіру. Такі ж спосаб лічэння прымянялі
старажытныя індыйцы і кітайцы.
З развіццём гандлю пачала ўзрастаць неабходнасць у сродках вылічэння.
Гэта прывяло да стварэння новых вылічальных інструментаў. Адным з іх
быў абак.
Абакгэта грэчаскае слова, якое перакладаецца як “вылічальная
дошка”. Самая простая форма абака сапраўды уяўляла сабой дошку.
На ёй вострай палачкай праводзіліся лініі і раскладаліся якіянебудзь
прадметы, напрыклад: каменьчыкі альбо палачкі. У V ст. да н.э. абак
атрымаў шырокае распаўсюджванне ў Грэцыі і Егіпце . У старадаўнім Рыме
выкорыстоўваўся такі ж абак, як і у Грэцыі, а зрэдку прымяняліся і
больш дасканалыя яго віды. Рымскі абак уяўляў сабой металічную дошку з
дзевяццю жолабамі , у здоўж іх м аглі перамяшчацца жэтоны, якія гра лі
ролю каменьчыкаў, што выкарыстоўваліся ў грэчаскім абаку.
У сярэднявечнай Еўропе атрымалі распаўсюджванне два тыпы абака. Адзін
з іх апісаў у сваёй кнізе французскі вучоны манах Герберт. Другі тып
абака пачаў выкарыстоўвацца з канца XV ст. под назвай лічэнне на
лініях.
Пачатак XVII ст . запомніўся новымі дасягненнямі інструментальнага
лічэння , я ны звязаны з імем шатланскага матэматыка Джона Непера
(1550-1617) . В ажнейшым яго вынаходніцтвам з’ яўляліся
лагарыфмы , г эт а дазволіла замяніць множанне і дзяленне складаннем і
адыманнем.
Услед за вынаходніцтвам лагарыфма ажыццяўляюцца спробы механізаваць
лагарыфмічныя вылічэнні. У 1617г. Непер апісвае лічэнне пры дапамозе
палачак. Гэтыя палачкі , пад назвай палачкі Непара, як і сам метад
хутка аірымалі шырокае распаўсюджванне ў Еўропе і былі некоторы час
нават больш папулярнымі, чым лагарыфмы г алоўнае вынаходніцтва Непара.

Вынаходнікамі першых лагарыфмічных лінеек з’ яўляюцца Уільям
Отрэд і Рычард Дэламейн. Іх вынаходніцтва складалася з дзвюх частак:
першая была зроблена з дзвюх лагарыфмічных шкал, адна з якіх магла
рухацца адносна другой, нерухомай. Другая частка ўяўляла сабой кальцо,
ўнутры якога на восі вярцелася кола. На ім (звонку) і на кальцы
(знутры) былі нанесеныя згорнутыя у акружнасць лагарыфмічныя шкалы.
Абодва інструменты дазвалялі ажыццяўляць вылічэнні без цыркуля. Гэта і
былі першыя лагарыфмічныя лінейкі.
Механічныя вылічальныя машыны
З 1642г. пачынаецца гісторыя развіцця механічных вылічальных прылад.
Менавіта у гэтым годзе французскі матэматык і фізік Блез Паскаль
(1623-1662) вынайшоў прыбор для