Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Авиация и космонавтика

Реферат Машинобудуванняв Украiнi

Скачать реферат↓ [13.06 KB]Текст реферата Машинобудуванняв Украiнi

Міністерство освіти і науки України
ліцей інформаційних технологій
РЕФЕРАТ
НА ТЕМУ :
« Машинобудування Кіровоградщини »
Підготув в
Учен ь 9-Б класу
Полянський Ян
Перевірила
вчитель географії
Бердник Н.О
Олександрія 2007
Зміст
1) Машинобудування України
2)Сільськогосподарське та тракторобудування, галузева структура і
особливості розміщення. > Транспортне машинобудування України, його
значення, галузева структура і особливості розміщення.
4) Верстатота приладобудування України, їх значення, принципи
розміщення та основні центри. Важке та енергетичне машинобудування
України, його значення, принципи розміщення та основні центри.
6) Загальні дані про машинобудування , автомобілебудуван
ня.
7)ВИСНОВОК
8) Темпи зростання ключових галузей промисловості .
Загальні дані про машинобудування
Сучасний світ не можна уявити без машинобудування, яке вважають
основною галуззю промисловості світу. Приблизно 90% його продукції
забезпечують індустріально розвинені країни. Лише десята частина
припадає на групу країн, що розвиваються.
Лідерами світового машинобудування є США, Японія і ФРН. Сильні
позиції у Великобританії, Франції, Росії, Канади, Іспанії, Китаю,
Бразилії. У країнах, що розвиваються, частка продукції машинобудування
у загальному обсязі обробної промисловості не перевищує 20 %. Про
місце машинобудування судять і за таким показ ником, як частка його
продукції у вартості експорту. Найвищий показник у Японії — понад
60 %. Цей показник може бути низьким навіть у деяких економічно
розвинених країнах — наприклад, у Австралії і Новій Зеландії.
У галузі машинобудування поглиблюється і розширюється міжнародна
спеціалізація і кооперування. Інтенсифікується технічне переоснащення
машинобудування індустріально розвинених країн, підвищується рівень
його автоматизації та продуктивності. Розвитку машинобудування значною
мірою сприяє інтенсифікація фундаментальних і прикладних досліджень і
посилення конкурентної боротьби.
Автомобілебудування
Світове автомобілебудування безпосередньо працевлаштовує 4 млн чол.
Ще 8 млн чол. працюють у галузях, які постачають для
автомобілебудування матеріали і компоненти. Ця галузь лідирує за
кількістю транснаціональних компаній — близько десяти провідних
компаній випускають 80 % світової продукції автомобілебудування.
Американська компанія "Форд" є другим у світі виробником автомобілів,
60 % її автомобілів виробляються за межами США. Добре розвинене
автомобілебудування у США, Західній Європі, Бразилії, Австралії,
Східній Азії.
У 1960 р. США випускали понад 50 % автомобілів світу, а
Великобританія — 10 %. Через три десятиліття їх частка зменшилася
відповідно до 18 і 3,3 %. Ці країни випередила Японія. У 1960 р. вона
випустила 165 тис. автомобілів, ав 1991 р. — 13 млн, на її частку
нині припадає 25 % випущених у світі автомобілів.
Щорічно у світі випускається 40~50 млн автомобілів, четверта частина
яких — вантажні автомобілі та автобуси. Приблизно половина