Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Фотография

Реферат Массивы

Скачать реферат↓ [33.82 KB]Текст реферата Массивы

B.I .Березін,С.Б.Березін(С.83) МАСИВИ І ПОКАЖЧИКИ
Раніше ми ввели типи даних в мові С, які називаються іноді базовими
або вбудованими. На основі цих типів даних мова С дозволяє будувати
інші типи даних і структури даних. Масив один з найбільш простих і
відомих структур даних. Під масивом в мові С розуміють набір даних
одного і того ж типу, зібраних під одним ім'ям. Кожний елемент масиву
визначається ім'ям масиву і порядковим номером елемента, який
називається індексом. Індекс в мові С завжди ціле число.
ОГОЛОШЕННЯ МАСИВУ В ПРОГРАМІ
Основна форма оголошення масиву розмірності N така:
тип у>[размер1][размер2]...[размерН]
Частіше за все використовуються одновимірні масиви:
тип у> [розмір] ;
тип базовий> тип елементів масиву, розмір кількість елементів
одновимірного масиву.
При описі двовимірного масиву оголошення має наступний вигляд:
тип у> [размері][размер2];
У цьому описі можна трактувати оголошення двовимірного масиву як
оголошення масиву масивів, т. е. масив розміру [размер2], елементами
якого є одновимірні масиви , ' ',' С',^',^';
а можуть як рядок символів:
"char str[15]= Borland C++";
Відмінність цих двох способів полягає в тому, що у другому випадку
буде доданий ще і нульовий байт. До того ж другий спосіб коротше.
Допускається також оголошення і ініціалізація масиву без явної
вказівки розміру масиву. Наприклад, для виділення місця під символьний
масив звичайним способом
char str[80]= "Це оголошення і ініціалізація масиву символів";
ми повинні вважати кількість символів в рядку або указати явно
більший розмір масиву.
При ініціалізації масиву без вказівки його розміру
char str [ ]= "Це оголошення і ініціалізація масиву символів";
компілятор сам визначить необхідну кількість елементів масиву,
включаючи нульовий байт. Можна оголошувати таким же способом масиви
будь-якого типу:
int mass []=!, 2, 3, 1, 2, 3, 4;
Від LG: При ініціалізації можна не вказувати розмірність масиву,
вона обчислюється автоматично (проте для двовимірних масивів кількість
стовпців треба указати), а при оголошенні обов'язково. При оголошенні
масивів з невідомою кількістю елементів можна не вказувати розмір
тільки в самих лівих квадратних дужках.
ПОКАЖЧИКИ І АДРЕСИ (Керніган, Рітчі і Б.І.Березін,С.)(Б.Березін)
Пам'ять машини являє собою масив послідовно розташованих і
пронумерованих комірок, з якими можна працювати окремо і зв'язаними
ділянками. Покажчик це група комірок в пам'яті комп'ютера, в яких
може зберігатися адреса.
Унарний оператор & видає адресу об'єкта, так що інструкція
р=&а;
привласнює адресу комірки а змінній р (тепер р вказує на а або
посилається) .
Оператор & застосовується тільки до об'єктів, розташованих в
пам'яті: до змінних і елементам масивів. Його операндом не може бути
ні вираз, ні константа, ні регістрова змінна.
Унарний оператор * є оператор розкриття посилання. Застосований до
покажчика, він видає об'єкт, на який даний покажчик посилається.
ОГОЛОШЕННЯ ПОКАЖЧИКІВ
Якщо змінна буде покажчиком,