Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Процес ефективного управління виробництвом на підприємстві

Скачать реферат↓ [129.19 KB]Текст реферата Процес ефективного управління виробництвом на підприємстві

Страница: 10 из 21

наскільки один варіант ефективніший за інший, проектований або діючий.
Залежно від характеру розроблених заходів об‘ єктом оцінки
ефективності управління можуть бути: управління в цілому (система,
організація, методи), його структура, рівень використання
управлінської праці, ефективність роботи кожного структурного
підрозділу.
Для оцінки ефективності управління використовують трудові, вартісні,
інформаційні, технічні (технологічні) показники. Найбільш загальні із
них оперативність роботи апарату управління, надійність і
оптимальність систем управління.
Оперативність роботи апарату управління відображає своєчасність
виконання постанов, наказів і розпоряджень вищестоячих організацій,
керівників і головних спеціалістів підприємства. Коефіцієнт
оперативності ( ) визначають за такою формулою:
,
де встановлений термін виконання відповідних документів, днів;
відставання від прийнятого терміну виконання, днів.
Надійність системи управління виявляється у безпосередньому її
функціонуванні, що забезпечує досягнення цілей виробництва. Показники
надійності системи такі: безвідмовність (безперервне збереження
працездатності), готовність (ефективне збереження працездатності),
відновлюваність (швидке усунення збоїв у роботі та відтворення
здатності функціонувати у заданому режимі).
На практиці висока надійність управлінської системи підприємства
(об‘ єднання) забезпечується при науково обґрунтованій структурі
управління та інформаційної системи, раціональній технології процесів
управління, правильному підборі та розстановці кадрів, ефективному
стилі управління тощо.
Оптимальність системи управління характеризується рівнем застосування
сучасних економікоматематичних методів для розробки управлінських
рішень, обґрунтованістю співвідношення централізації і децентралізації
управління, керованістю підприємства та ін. Керованість підприємства
або структурного підрозділу показує рівень забезпечення заданої
організаційної стійкості підприємства (цеху, бригади) і своєчасність
переведення його з одного кількісного (якісного) стану в інший, що
відповідає поставленій меті.
Ефективність організації управління можна оцінити за іншими
загальними показниками, які характеризують стан системи управління на
підприємстві:
а) коефіцієнтом якості виконання управлінських робіт;
б) коефіцієнтом стабільності кадрів;
в) коефіцієнтом, що характеризує співвідношення між темпами зростання
обсягу виробництва і витратами на управління.
Як часткові показники, що характеризують організацію праці
управлінського персоналу, застосовують також коефіцієнт використання
робочого часу і кваліфікації кадрів, коефіцієнт умов праці і
організації робочих місць та ін. На підставі зазначених коефіцієнтів
визначають зведений коефіцієнт рівня організації управлінської праці.
Для визначення ефективності удосконалення управління використовують і
такі показники:
а) порівняння витрат на раціоналізацію з результатами діяльності
об‘ єкта управління;
б) співвідношення витрат на