Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Процес ефективного управління виробництвом на підприємстві

Скачать реферат↓ [129.19 KB]Текст реферата Процес ефективного управління виробництвом на підприємстві

Страница: 14 из 21

– Сєверодонецьк.
Основні об‘ єкти виробничого, соціального, побутового й
адміністративного призначення, розташовані в селі Смолянинове
Новоайдарського району Луганської області.
По природногосподарчому районуванню підприємство належить до
ДонецькоПридніпровського кліматичному району, зона лісостепу.
На даний момент СТОВ "Агрофірма "Соснове" знаходиться в орендних
відносинах з 373 членами товариства, а пайовий фонд підприємства
налічує 1685258,47 грн. та стверджений положенням "Про пайовий фонд",
що стверджено спільними зборами членів товариства протоколом №2 від 24
грудня 1999 року.
З огляду вищезазначеного існує можливість схематично представити
організаційну структуру досліджуваного об‘ єкту для того щоб
мати уяву про масштабність виробництва підприємства.
Організаційна структура СТОВ "Агрофірми "Соснове"
Як ми бачимо, СТОВ "Соснове" притаманна лінійна організаційна
структура, якій характерний поділ праці між керівниками що
здійснюється за принципом поділу об‘ єктів, а не функцій
управління. Відносини керівників і підлеглих будуються так що всі
функції управління здійснюють керівники всіх ступенів, кожний
працівник підпорядковується одному керівникові і від нього одержує
вказівки. При лінійній системі розпорядження і вказівки підлеглих дає
тільки їхній безпосередній начальник.
Лінійна система відрізняється простотою та чіткістю у зваємозв‘
язках, відповідальністю, швидкістю реакції на прямі розпорядження.
Проте ця система має недоліки: зволікання у розв‘ язанні
невідкладних завдань і спотворенні інформації через збільшення рівнів
ієрархії, можливе перевантаження центрального апарату управління
підприємства, велика потреба у спеціалістах широкого профілю.
Наразі розглянемо як змінилась структура земельних угідь за 3 роки.
Динаміка і структура земельних угідь
Види угідь Роки Відхилення, "+","-" 2004 2005 2006 Площа, га Питома
вага, % Площа, га Питома вага, % Площа, га Питома вага, % Площа, га
Питома вага, % Всього сільськогосподарських угідь
В тому числі: 1545 100 1533 100 1533 100 0 0 рілля 1545 100 1533 100
1533 100 0 0 сінокоси пасовища Як ми бачимо, за останні 2 роки в
структурі земельних угідь змін не відбулося, але вони відбулися в 2005
році. Господарство зменшило землі, тому що деякі його члени вирішили
вийти з членства та забрали свої земельні паї, щоб вести власне
фермерське господарство.
Далі розглянемо структуру товарної продукції СТОВ "АФ "Соснове".
Структура товарної продукції
Вид продукції 2004 р. 2005 р. 2006 р. виручки, тис. грн.. % виручки,
тис. грн.. % виручки, тис. грн.. % Продукція рослинництва, всього
у тому числі: 470 79,58 593 85,72 628 84,81 зернові та зернобобові:
255 43,18 382 55,22 323 43,62 з них: жито 35 4,73 озима пшениця 165
27,94 344 49,73 186 25,12 кукурудза на зерно 11 1,86 1 0,14 3 0,41
ячмінь 37 6,26 23 3,32 68 9,18 овес 11 1,86 13 1,88 30 4,05 інші
зернові 31 5,25 1 0,14 1 0,14 соняшник 187 31,66 193 27,89 271 36,59
інша продукція рослинництва 28 4,74