Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Радиоэлектроника

Реферат Риторика Давньої Греції

Скачать реферат↓ [29.81 KB]Текст реферата Риторика Давньої Греції

Вчення красномовства виникло з узагальнення і систематизації тих
прийомів і методів ведення полеміки, спорів та диспутів, що одержали
широке розповсюдження в античній Греції з її розвитим політичним
життям і боротьбою різних партій за вплив на маси. У цих умовах уміння
переконувати людей, наводити переконливі аргументи проти своїх
опонентів, підкріплювати їх фактами, впливати не тільки на розум, але
й на почуття й емоції слухачів, здобувало винятково важливе значення.
От чому в античній Греції розробка проблем риторики починалася задовго
до того, коли були створені надійні логікометодологічні, психологічні
і моральні основи й принципи, на які повинні спиратися суперечка,
діалог, диспут або полеміка. Точніше кажучи, ці принципи й методи
формувалися поступово в процесі узагальнення і систематизації тих
прийомів, доводів і способів ведення полеміки або диспуту, що
практикувалися в публічних промовах.
Аналізуючи ці промови, давні греки одними з перших задалися метою
пояснити, в чому полягає переконлива сила промови: чому з одною
промовою ми погоджуємося, а з іншою – ні, чому одна з них
переконує нас і змушує визнати доводи оратора, а в іншій ми виявляємо
вади як у доводах, так і в самій побудові промови?
Батьком науки про красномовство вважається давньогрецький поет,
філософ і лікар Емпедокл (біля 490– 430 р. до н. е.). Вихідці з
грецьких поселень у Сицилії ритори Коракс і Тисій склали перші
систематичні посібники з красномовства. Пізніше, слідом за
красномовством судовим, у якому головну роль грало знання законів і
звичаїв, у Давній Греції розробляються прийоми політичного і
художнього красномовства. А саме: вміння переконливо викладати свою
мову, дотепно відповідати на питання, говорити без підготовки
(використовуючи пункти виступу попереднього опонента), сперечатися
проти очевидності, збивати і плутати супротивника в суперечці і т. п.
Ускладнення соціальнополітичної обстановки в містахдержавах (полісах)
Еллади – збройні конфлікти між грецькими полісами, нападу
зовнішніх ворогів, запекла боротьба аристократів і демократів,
протиріччя між етнічними групами, інтриги в конкурентній боротьбі
торгівельних кланів – призвело до наростання напруженості в
суспільних відносинах. В аудиторіях і на площах закипіли жаркі
дискусії по всіляких питаннях. Емоції переповняли тих, хто сперечався,
навіть якщо предметом обговорення були проблеми природознавства або
філософії.
Бути шанованим серед громадян Давньої Греції, особливо в Афінах
– культурному, економічному і політичному центрі Еллади, не
маючи гарних навичок публічних виступів, стало неможливо. Тому виник
гострий попит на розумних викладачів ораторського мистецтва і
риторики. І одна за іншою почали виникати школи красномовства.
Першими почали досліджувати ці проблеми софісти , багато з яких були
також учителями риторики як особливого мистецтва красномовства, хоча
це мистецтво виникло задовго до появи софістів. Привабливою рисою
софістичної риторики був демократичний дух,