Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Электронная коммерция

Реферат Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

Скачать реферат↓ [19.66 KB]Текст реферата Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський університет ім . Василя Стефаника
Реферат на тему : Взаємодія та взаєморозуміння в контексті
культури ділового спілкування

Виконав
студент групи
МО-14
Василевич Тарас
ІваноФранківськ 2004 р .
-2· Визначення взаємодії
· Спільна діяльність і вплив на неї етичних норм і правил
· Мораль і особистісний вплив
· Взаєморозуміння та його рівні
· Бар ’ єри на шляху до взаєморозуміння , зокрема мораль ні
· Механізми взаєморозуміння , роль етики в їх застосуванні
Визначення взаємодії .
Нерідко можна спостерігати , як під час зустрічі між людьми не
встановлюється контакт , внаслідок чого їх бесіда не має позитивного
продовження , хоча на обговорення проблеми було витрачено багато часу
. Чому це так? Тому , що між ними не відбулася взаємодія .
Взаємодія – це процес безпосереднього або опосередкованого
впливу суб ’ єкт
ів одне на одного , який породжує причинну
обумовленість їхніх дій і взаємозв ’ язок . Цей процес потребує
активності та взаємної спрямованості дій тих людей , які беруть в
ньому участь .
Якщо кожний учасник виступає як особистість , а не як об ’ єкт
, взаємодія може відбутися на високому рівні моральної культури
спілкування . Особистість , спілкуючись , сподівається , що її
вислухають , зрозуміють , відгукнуться на її почуття , дадуть
відповіді на запитання . Для цього потрібні певні комунікативні ,
бажано гуманістичні , установки щодо інших людей . Без таких установок
відповідної мотивації взаємодії у спілкуванні може і не відбутися .
Є багато видів взаємодії , а тому й кілька їх класифікацій . Одна з
найвідоміших – поділ на кооперацію (співробітництво) та
конкуренцію (суперництво) . Відома класифікація , де основою є
кількість суб ’ єктів , що спілкуються . Якщо суб ’ єктів
двоє , то це взаємодія парна ( у діаді) . Якщо суб ’ єктів
багато , то вони можуть взаємодіяти у групі ( групова взаємодія) , між
групами (міжгрупова взаємодія) або суб ’ єкт може діяти з групою
(суб ’ єктногрупова взаємодія) . Цим суб ’ єктом може бути
лідер або будьякий член групи .
Спільна діяльність і вплив на неї етичних норм і правил .
Спільна діяльність суб ’ єкта з групою є тим важливим фактором
, який нерідко визначає ефективність взаємодії , а отже , й культуру
спілкування . Тому , бажаючи досягти позитивного результату у
співробітництві з іншими , важливо продумати насамперед питання його
організації .
Спільна діяльність у соціальній психології – це
організована сиситема активності
індивідів , що цілеспрямовано
взаємодіють з метою створення об ’ єктів матеріальної та
духовної культури . Така діяльність
-3неможлива без контактів між людьми й обміну інформацією , думками ,
оцінками , почуттями тощо , її важливою рисою є спільна мета та
передбачення результату , що відповідав би загальним інтересам і
сприяв реалізації потреб кожного з індивідів , які починають
взаємодіяти . При